transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The quest for temperature and hydroclimate records

Författare och institution:
Anne Hormes (Institutionen för geovetenskaper); Jostein Bakke (-)
Publicerad i:
Pages Magazine, 22 ( 2 ) s. 93
ISSN:
1811-1602
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Kvartärgeologi
Postens nummer:
206417
Posten skapad:
2014-11-24 14:09
Posten ändrad:
2015-09-22 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007