transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Facilitation of Value Stream Mapping (VSM) processes: significance of first line hospital manager participation and staff perception of servant leadership

Författare och institution:
Sigrún Gunnarsdóttir (-); Dröfn B Birgisdóttir (-); Kasper Edwards (-); Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem, Chalmers); Caroline Jarebrant (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Kerstin Ulin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Jörgen Winkel (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
In: Kasper Edwards & Jørgen Winkel (Eds.) Abstract book, The 8th Novo symposium: Sustainable Health Care Production Systems, Copenhagen, November 6 - 7, 2014, Technical University of Denmark, s. 37-38
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
Production Ergonomics, Produktionsergonomi
Postens nummer:
206377
Posten skapad:
2014-11-24 11:18
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007