transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En komparativ læreplananalyse av naturfag i GLU og LK06 (5.-10. trinn)

Författare och institution:
Gerd Johansen (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Hell-seminaret, Hell 13 november,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
206367
Posten skapad:
2014-11-24 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007