transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes

Redaktör(er):
Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen); Isabelle Stadelmann-Steffen (-)
ISBN:
9781782545484
Antal sidor:
352
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Edward Elgar Publishing
Förlagsort:
Cheltenham, UK
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
206360
Posten skapad:
2014-11-24 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007