transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prospective evaluation of long-term safety of dual-release hydrocortisone replacement administered once daily in patients with adrenal insufficiency.

Författare och institution:
Anna G Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); C Marelli (-); D Fitts (-); Ragnhildur Bergthorsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); P Burman (-); Patrik Dahlqvist Jönsson (-); Britt-Marie Ekman-Joelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); B Edén Engström (-); T Olsson (-); Oskar Ragnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); M Ryberg (-); J Wahlberg (-); H Lennernäs (-); Stanko Skrtic (Institutionen för medicin); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, 171 ( 3 ) s. 369-77
ISSN:
1479-683X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective was to assess the long-term safety profile of dual-release hydrocortisone (DR-HC) in patients with adrenal insufficiency (AI).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Nyckelord:
Adrenal Insufficiency, blood, diagnosis, drug therapy, Adult, Cross-Over Studies, Drug Administration Schedule, Female, Follow-Up Studies, Headache, chemically induced, diagnosis, Humans, Hydrocortisone, administration & dosage, adverse effects, Male, Middle Aged, Nasopharyngitis, chemically induced, diagnosis, Prospective Studies
Postens nummer:
206335
Posten skapad:
2014-11-24 09:40
Posten ändrad:
2014-11-26 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007