transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relationship between glucocorticoid replacement and quality of life in 2737 hypopituitary patients.

Författare och institution:
Oskar Ragnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Anders F Mattsson (-); John P Monson (-); Helena Filipsson Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Ann-Charlotte Akerblad (-); Maria Kołtowska-Häggström (-); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, 171 ( 5 ) s. 571-9
ISSN:
1479-683X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Quality of life (QoL) is impaired in hypopituitary patients and patients with primary adrenal insufficiency. The aim of this study was to analyse the impact of glucocorticoid (GC) replacement on QoL. The main hypothesis was that ACTH-insufficient patients experience a dose-dependent deterioration in QoL.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
206332
Posten skapad:
2014-11-24 09:34
Posten ändrad:
2016-08-25 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007