transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vagueness, unspecificity, and approximation: Cognitive and lexical aspects in English, Swedish and Italian

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); isabella Poggi (-); Laura Vincze (-); Francesca D'Errico (-)
Publicerad i:
Sibilla Cantarini, Werner Abraham and Elisabeth Leiss (eds.) Certainty-uncertainty – and the Attitudinal Space in Between, s. 265-284
ISBN:
9789027269140
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
vagueness, unspecificity, approximation, pragmatics, cognitive, lexical
Postens nummer:
206321
Posten skapad:
2014-11-24 07:02
Posten ändrad:
2016-06-20 09:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007