transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD.

Författare och institution:
Johanna Nordén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Anne Marie Grönberg (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Helene Berteus Forslund (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Lena Hulthén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Elisabeth Rothenberg (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Jan Karlsson (-); Ola Wallengren (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Frode Slinde (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
European Journal of Clinical Nutrition, 69 s. 256-261
ISSN:
0954-3007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
206270
Posten skapad:
2014-11-21 14:23
Posten ändrad:
2015-03-02 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007