transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CSF biomarkers and clinical progression of Parkinson disease.

Författare och institution:
Sara Hall (-); Yulia Surova (-); Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Daniel Lindqvist (-); Oskar Hansson (-)
Publicerad i:
Neurology, 84 ( 1 ) s. 57-63
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate whether certain CSF biomarkers at baseline can predict future progression of motor symptoms and cognitive decline in patients with Parkinson disease (PD).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
206260
Posten skapad:
2014-11-21 14:08
Posten ändrad:
2016-09-06 09:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007