transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stereotyper och brytbilder i yrkesbeskrivande text och film

Författare och institution:
Christel Backman (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Anna Hedenus (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Ylva Ulfsdotter Eriksson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20 ( 3 ) s. 54-69
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
yrkesbeskrivningar, genus, etnicitet, film, social reproduktion
Postens nummer:
206251
Posten skapad:
2014-11-21 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007