transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patient participation in discharge planning conference.

Författare och institution:
Angela Bångsbo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete); Eva Lidén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
International journal of integrated care, 14 s. e030
ISSN:
1568-4156
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is a need for individualized discharge planning to support frail older persons at hospital discharge. In this context, active participation on their behalf cannot be taken for granted. The aim of this study was to elucidate patient participation in discharge planning conferences, with a focus on frail older persons, supported by the theory of positioning described by Harré & van Langenhove.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
patient participation, hospital discharge, frail older persons
Postens nummer:
206224
Posten skapad:
2014-11-21 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007