transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to Commentaries

Författare och institution:
Ingmar Persson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Julain Savulescu (-); Thomas Douglas (-)
Publicerad i:
The future of Bioethics : international dialogues / edited by Akira Akabayashi, s. 131-138
ISBN:
978-0-19-968267-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
206196
Posten skapad:
2014-11-20 18:12
Posten ändrad:
2014-11-28 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007