transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Against Fetishism About Egalitarianism and in Defense of Cautious Moral Bioenhancement

Författare och institution:
Ingmar Persson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Julian Savulescu (-)
Publicerad i:
American Journal of Bioethics, 14 ( 4 ) s. 39-42
ISSN:
1526-5161
E-ISSN:
1536-0075
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
206191
Posten skapad:
2014-11-20 17:47
Posten ändrad:
2014-12-01 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007