transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Scope Conditions of a Mediatized Foreign Policy. A Comparison of Media Logic and Political Logic in British, Swedish and Finnish Foreign Policy Statements

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen); Douglas Brommesson (-)
Publicerad i:
Papper presenterat på NOPSA 12-15 augusti 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
206148
Posten skapad:
2014-11-20 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007