transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluating students' metalinguistic knowledge with Lärka.

Författare och institution:
Elena Volodina (Institutionen för svenska språket); Therese Lindström TIedemann (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 5th Swedish Language Technology Conference, Uppsala University 13-14 November 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
exercise generator; ICALL; Lärka; students of Linguistics, metalinguistic knowledge
Postens nummer:
206141
Posten skapad:
2014-11-20 13:08
Posten ändrad:
2014-12-04 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007