transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kardiovaskulär psykosomatik – ett livscykelperspektiv

Författare och institution:
Peter Währborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Yun Chen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Peter Friberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Scott Montmery (-); Walter Osika (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Psykosomatik i teori och praktik, s. 145-164
ISBN:
978-91-44-06981-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
206077
Posten skapad:
2014-11-19 15:09
Posten ändrad:
2016-06-10 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007