transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organisasjonsteori

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Thomas Kalling (-); Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Kristin Woll (-)
ISBN:
978-82-02-38329-9
Antal sidor:
340
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Cappelen Damm Akademisk
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2014
Språk:
norska
Sammanfattning (abstract):
Organisasjonsteori gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den dekker emnene som tradisjonelt inngår i faget slik det undervises på universitet og høyskoler, og legger vekt på den nordiske tradisjonen i utvalget av tekster og eksempler. Boken er strukturert etter fagets historiske utvikling, fra antikken via den klassiske organisasjonsteorien og byråkratiteorien, og helt frem til de seneste utviklingstrekk, og viser sammenhengen de ulike skoler og teorier har vokst frem i. Organisasjonsteori bygger på den svenske Organisation och organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Den norske utgaven er oversatt og bearbeidet av Kristin Woll. Woll har i tillegg formulert læringsmål for de forskjellige kapitlene og dessuten skrevet et eget kapittel om makt. Boken er utviklet for undervisningsformål av skandinaviske forfattere som både representerer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise faget på universitet og høyskoler i Sverige og Norge.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Omarbetning av tidigare utgåvor från 2005 och 2012.
Postens nummer:
206076
Posten skapad:
2014-11-19 15:06
Posten ändrad:
2015-06-03 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007