transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vart går hänvisningarna i Ekonomisk Debatt?

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Ekonomisk Debatt, 30 ( 6 ) s. 563-568
ISSN:
0345-2646
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
206075
Posten skapad:
2014-11-19 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007