transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of fibrinogen and platelet supplementation on clot formation and platelet aggregation in blood samples from cardiac surgery patients.

Författare och institution:
Caroline Andersson Shams Hakimi (-); Inger Fagerberg Blixter (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); E C Hansson (-); Camilla Hesse (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Håkan Wallén (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Thrombosis research, 134 ( 4 ) s. 895-900
ISSN:
1879-2472
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bleeding after cardiac surgery may be caused by surgical factors, impaired haemostasis, or a combination of both. Transfusion of blood products is used to improve haemostasis, but little is known about what combination is optimal. We hypothesized that addition of both fibrinogen and platelets to blood samples from cardiac surgery patients would improve clot formation and platelet aggregation to a greater extent than if the components were added separately.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
206049
Posten skapad:
2014-11-19 13:11
Posten ändrad:
2014-11-26 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007