transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assemblages of War:Police – An Introduction

Författare och institution:
Jan Bachmann (Institutionen för globala studier & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Colleen Bell (-); Caroline Holmqvist (-)
Publicerad i:
War, Police and Assemblages of Intervention, s. 1-14
ISBN:
978-0-415-73257-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Postens nummer:
206020
Posten skapad:
2014-11-19 09:11
Posten ändrad:
2014-12-18 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007