transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factors affecting a prolonged working life for older work force - the Swedish case

Författare och institution:
Tomas Berglund (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Daniel Seldén (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Björn Halleröd (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Swedish ESPAnet Annual Meeting, Stockholm 17-18 November 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
206013
Posten skapad:
2014-11-19 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007