transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mental health and international crimes

Författare och institution:
Henrik Anckarsäter (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Tova Bennet (-); Thomas Nilsson (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Susanna Radovic (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Criminological approaches to international criminal law / Ilias Bantekas, Emmanouela Mylonaki, s. 263-286
ISBN:
978-11-07-06003-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
205936
Posten skapad:
2014-11-18 09:51
Posten ändrad:
2016-05-09 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007