transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Marine Carbonate System: Ionic Interactions and Biogeochemical Processes

Författare och institution:
Adam Ulfsbo (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
ISBN:
978-91-628-8998-2
Antal sidor:
88
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Ale Tryckteam AB
Förlagsort:
Bohus
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Datum för examination:
2014-05-28
Tidpunkt för examination:
10:00
Lokal:
KB
Opponent:
Prof. Dr. Dieter Wolf-Gladrow, Divison of Biosciences, Marine Biogeosciences, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany.
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
205906
Posten skapad:
2014-11-17 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007