transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modelling organic alkalinity in the Baltic Sea using a Humic-Pitzer approach

Författare och institution:
Adam Ulfsbo (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Karol Kulinski (-); Leif G Anderson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); David R. Turner (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Marine Chemistry, 168 s. 18-26
ISSN:
0304-4203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Significant excess alkalinity, of the order of 30 μmol kg− 1 and attributed to dissolved organic matter, has recently been measured in the Baltic Sea. Chemical speciation modelling shows that the measured excess alkalinity is consistent with an organic alkalinity derived from dissolved organic carbon, assuming that this dissolved organic carbon consists entirely of terrestrial humic substances. The contribution of polydisperse material such as humic substances to titration alkalinity invalidates the assumptions on which the current definition of titration alkalinity is based. It is therefore concluded that alkalinity should currently not be one of the parameters used to characterise the CO2 system in organic-rich waters. The use of a simple relationship to estimate organic alkalinity from the dissolved organic carbon concentration is assessed for the limited Baltic Sea data set currently available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Alkalinity, Fulvic acid, Dissolved organic matter, Baltic Sea, WHAM
Postens nummer:
205905
Posten skapad:
2014-11-17 16:05
Posten ändrad:
2015-02-20 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007