transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Retrologier. Musik, nätverk och tidrum.

Författare och institution:
Sverker Hyltén-Cavallius (Institutionen för kulturvetenskaper)
ISBN:
978-91-87483-10-3
Antal sidor:
189
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Östlings Bokförlag Symposion
Förlagsort:
Höör
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vi lever i en tid då stora delar av populärkulturen, från film till mode och musik, använder sig av och anspelar på fragment från svunna tider. Här formas mängder av föreställningar och tolkningar av hur det var – ett slags historia på sätt och vis, men en historia som förvaltas i rörelser, klanger och bilder tillsammans med många berättelser. Den här boken handlar om hur sådana historier, vad som här kallas retrologier, fogas samman av människor som på olika sätt är engagerade i den musik som gjordes under det sena 1960- och tidiga 1970-talet. I sju kapitel får vi här följa nätverk av aktörer i deras formande av berättelser, kroppsligheter, klanger och bilder. På vägen lär vi oss om hur tid och rum kan kopplas samman och åtskiljas, hur exotisering kan fungera och hur distinktioner går till.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
retrologier, nätverk, musik, historieskrivning, berättelser, retro, ljud, autenticitet
Postens nummer:
205884
Posten skapad:
2014-11-17 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007