transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved energetic recovery of skeletal muscle in response to ischemia and reperfusion injury followed by in vivo 31P-magnetic resonance spectroscopy.

Författare och institution:
Jonas Lundberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för plastikkirurgi); Ann Lindgård (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Anna Elander (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för plastikkirurgi); Bassam Soussi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Microsurgery, 22 ( 4 ) s. 158-164
ISSN:
0738-1085
E-ISSN:
1098-2752
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It is of great clinical interest to improve postischemic tissue recovery during microsurgical transfers. The effect of singlet oxygen energy (SOE) as photon illumination at 634 nm on rat skeletal muscle during ischemia and postischemic reperfusion was investigated noninvasively and continuously by in vivo 31P-magnetic resonance spectroscopy (31P-MRS). A model of pedicled rat rectus femoris muscle was used, where phosphorous metabolites were followed before onset of ischemia (control), after 4 h of ischemia, and after 1 h of reperfusion. Two groups were studied: one control group (n = 10), and one SOE-treated group (n = 10). Blood perfusion was measured by laser Doppler flowmetry (LDF) during the study. After 4 h of ischemia, ATP levels were 72% and 51% of normal control values in the illuminated group and the control group, respectively (P < 0.05). After 1 h of postischemic reperfusion, phosphocreatine (PCr) recovered to 79% and adenosine triphosphate (ATP) to 71% in the illuminated group, whereas in the control group, the recovery was 57% and 51%, respectively (P < 0.05). It is concluded that singlet oxygen energy has a beneficial effect on the energy state of skeletal muscle during ischemia and postischemic reperfusion. © 2002 Wiley-Liss, Inc. MICROSURGERY 22:158–164 2002
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
ischemia, reperfision, irradiation, skeletal muscle, energy, magnetic resonance spectroscopy
Postens nummer:
205882
Posten skapad:
2014-11-17 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007