transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lingvoj en nelingva doktorigha edukado: sveda ekzemplo

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Internacia Pedagogia Revuo, 29 ( 1 ) s. 8-14
ISSN:
1013-2031
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1999
Språk:
annat
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
205834
Posten skapad:
2014-11-14 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007