transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zebrafish as a model to study live mucus physiology

Författare och institution:
I. Jevtov (-); Tore Samuelsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); G. Yao (-); A. Amsterdam (-); K. Ribbeck (-)
Publicerad i:
Scientific Reports, 4 s. article no. 6653
ISSN:
2045-2322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dysfunctional mucus barriers can result in important pulmonary and gastrointestinal conditions, but model systems to study the underlying causes are largely missing. We identified and characterized five mucin homologues in zebrafish, and demonstrated a strategy for fluorescence labeling of one selected mucin. These tools can be used for in vivo experiments and in pharmacological and genetic screens to study the dynamics and mechanisms of mucosal physiology.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
GEL-FORMING MUCINS, SALIVARY MUCINS, GENES, EXPRESSION, TRACT, PROTECTION, DISEASE, ORGANIZATION, SECRETION, AIRWAYS, Multidisciplinary Sciences
Postens nummer:
205818
Posten skapad:
2014-11-14 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007