transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik

Författare och institution:
Mats Jansson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
ISBN:
91-7139-410-9
Antal sidor:
430
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
205817
Posten skapad:
2014-11-14 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007