transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Masculinity as a problem: An investigation into social work projects in Sweden targeting young men

Författare och institution:
Nils Hammarén (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Qualitative Social Work, Prepublished November, 14, 2014
ISSN:
1473-3250
E-ISSN:
1741-3117
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
gender, masculinity, critical social work
Postens nummer:
205810
Posten skapad:
2014-11-14 13:32
Posten ändrad:
2014-11-15 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007