transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avgermaniseringen av nationalekonomin: Det svenska exemplet

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Ekonomiska samfundets tidskrift, 52 ( 2 ) s. 57-71
ISSN:
0013-3183
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det tyska inflytandet på den nationalekonomiska disciplinen i Sverige var betydligt större kring år 1900 än i slutet av seklet. Ett antal bibliografiska proxyvariabler för inflytande visas. Några tänkbara orsaker till förskjutningen mot den anglosaxiska världen diskuteras, som världskrigen och nazitiden, kvardröjande inflytande i Tyskland av den historiska skolan, det geografiska avståndets minskade betydelse samt den demografiska utvecklingen och universitetsexpansionen i USA.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
205799
Posten skapad:
2014-11-14 12:58
Posten ändrad:
2014-11-14 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007