transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expertis, sjukskrivning och mötet mellan normal och post-normal vetenskap

Författare och institution:
Lena Eriksson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Morten Sager (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Carin Staland Nyman (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gunnel Hensing (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, ( 2 ) s. 70-84
ISSN:
1104-1420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Läkares erfarenheter av otillräcklighet vid sjukskrivning är ett uttryck för två problem: Formatet för det försäkringsmedicinska beslutsstödet begränsar vilka aspekter av sin expertkunskap läkare kan förmedla till Försäkringskassan, och man tvingas hantera ett kunskapsobjekt utanför sin etablerade expertis. Nuvarande strategier behandlar symtomen på ett kunskapsteoretiskt glapp, snarare än att höja expertisen kring arbetsförmåga.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
sjukskrivning, standardisering, expertis, arbetsförmåga
Ytterligare information:
http://svt.forsa.nu/
Postens nummer:
205686
Posten skapad:
2014-11-13 09:02
Posten ändrad:
2015-06-22 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007