transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jämställd organisering av arbetslivet – strukturer och processer

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Abrahamsson, Lena och Gonäs, Lena (red,) Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. SOU 2014-30, s. 89-108
ISBN:
978-91-38-24111-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Ytterligare information:
SOU 2014-30
Postens nummer:
205668
Posten skapad:
2014-11-12 16:32
Posten ändrad:
2016-05-04 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007