transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur har det gått för de alkoholskadade barnen?

Författare och institution:
Jenny Rangmar (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Workshop för ledare inom socialtjänsten i fem kommuner som ingår i utvecklingsarbete ”samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk”. Stockholm, 27 augusti, 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
205625
Posten skapad:
2014-11-12 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007