transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laplace model for multi-axial responses in fatigue analysis of a cultivator frame

Författare och institution:
Johan Karlsson (-); Podgorski Krzysztof (-); Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Proceedings of the 3rd International Commercial Vehicle Technology Symposium (CVT 2014) In Berns, K., Schneider, C., Dressler, K., Jörg, B., Kalmar, R., and Zolynski, G. (Eds.), Shaker Verlag, s. 141-150
ISBN:
978-38-44-02573-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper reviews means for fatigue damage rates estimation using Laplace distributed multiaxial loads. The model is suitable for description of stresses containing transients of random amplitudes and locations. Explicit formulas for computing the expected value of rainflow damage index as a function of excess kurtosis are given for correlated loads. A Laplace model is used to describe variability of forces and bending moments measured at some location on a cultivator frame. An example of actual cultivator data is used to illustrate the model and demonstrate the accuracy of damage index prediction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
205562
Posten skapad:
2014-11-11 11:22
Posten ändrad:
2016-05-10 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007