transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Der nicht mehr zuverlässige Norden. Zu Klaus Böldls Erzählraum zwischen Erinnerung, Phantasie und Gegenwart in der deutschsprachigen literarischen Norden-Diskussion.

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Claudia Gremler, Uwe Schütte (Hg.): Raumerkundungen. Der Erzähler Klaus Böldl., s. 161-183
ISBN:
978-38-26-05384-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Königshausen & Neumann
Förlagsort:
Würzburg
Publiceringsår:
2014
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
205557
Posten skapad:
2014-11-11 10:36
Posten ändrad:
2016-05-04 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007