transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Complex Monge-Ampère equations on quasi-projective varieties

Författare och institution:
Eleonora Di Nezza (-); Hoang Chinh Lu (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, Epub ahead of print
ISSN:
0075-4102
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We introduce generalized Monge–Ampère capacities and use these to study complex Monge–Ampère equations whose right-hand side is smooth outside a divisor. We prove, in many cases, that there exists a unique normalized solution which is smooth outside the divisor. Our results still hold if the divisor is replaced by any closed subset.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
205543
Posten skapad:
2014-11-10 21:46
Posten ändrad:
2015-08-19 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007