transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time- and dose rate-related effects of internal (177)Lu exposure on gene expression in mouse kidney tissue.

Författare och institution:
Emil Schüler (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Nils Rudqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Toshima Z Parris (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Britta Langen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Johan Spetz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Khalil Helou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Nuclear medicine and biology, 41 ( 10 ) s. 825-32
ISSN:
1872-9614
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The kidneys are the dose-limiting organs in some radionuclide therapy regimens. However, the biological impact of internal exposure from radionuclides is still not fully understood. The aim of this study was to examine the effects of dose rate and time after i.v. injection of (177)LuCl3 on changes in transcriptional patterns in mouse kidney tissue.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
205536
Posten skapad:
2014-11-10 16:00
Posten ändrad:
2014-11-24 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007