transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svar om de nationella proven. Intervju med undervisningsråd Mats Olsson

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Religion och livsfrågor, ( Nr 4 / 2014 ) s. 10
ISSN:
0347-2159
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
205486
Posten skapad:
2014-11-09 23:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007