transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Humanvetenskapen står för djup och förståelse

Författare och institution:
Lesley Head (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
Hela vetenskapen! 15 forskare om integrerad forskning. Red: Eva Mineur och Birgitta Myrman, s. 26-33
ISBN:
978-91-7307-245-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kvalitativ humanvetenskaplig forskning är en oumbärlig del i integrerad forskning kring hållbar utveckling och klimatförändringar för att förstå normer och praktik, motsägelser och paradoxer i människors miljörelationer. Då miljöforskning fokuserar på kulturella aspekter tillförs djup och nya perspektiv öppnas som breddar lösningshorisonten. Kvalitativ humanvetenskaplig forskning är en grundläggande förutsättning för att förstå relationen människa – miljö och ett forskningsfält som måste värderas på sina egna villkor.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
humanvetenskap, hållbar utveckling, kvalitativ forskning
Postens nummer:
205454
Posten skapad:
2014-11-07 18:03
Posten ändrad:
2014-11-07 18:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007