transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att fånga det svårgripbara

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård); Annika Nordström (-)
Publicerad i:
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red: L Midholm & K Saltzman, s. 23-30
ISBN:
978-91-86959-14-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutet för språk och folkminnen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
205438
Posten skapad:
2014-11-07 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007