transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Profibrinolytic effect of the epigenetic modifier valproic Acid in man.

Författare och institution:
Ott Saluveer (Wallenberglaboratoriet); Pia Larsson (Wallenberglaboratoriet); Wilhelm Ridderstråle (Wallenberglaboratoriet); Thordis Hrafnkelsdottir (Wallenberglaboratoriet); Sverker Jern (Wallenberglaboratoriet); Niklas Bergh (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
PloS one, 9 ( 10 ) s. e107582
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the study was to test if pharmacological intervention by valproic acid (VPA) treatment can modulate the fibrinolytic system in man, by means of increased acute release capacity of tissue plasminogen activator (t-PA) as well as an altered t-PA/Plasminogen activator inhibitor -1 (PAI-1) balance. Recent data from in vitro research demonstrate that the fibrinolytic system is epigenetically regulated mainly by histone deacetylase (HDAC) inhibitors. HDAC inhibitors, including VPA markedly upregulate t-PA gene expression in vitro.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
205401
Posten skapad:
2014-11-07 10:49
Posten ändrad:
2016-08-24 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007