transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deficiency of filamin A in endothelial cells impairs left ventricular remodeling after myocardial infarction.

Endothelial filamin A impacts cardiac remodeling.

Författare och institution:
Sashidar Bandaru (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Julia Grönros (-); Björn Redfors (Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR)); Cağlar Cil (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); David Pazooki (-); Reza Salimi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Erik Larsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Alex-Xianghua Zhou (Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR)); Elmir Omerovic (Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR)); Levent Akyürek (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Cardiovascular research, 105 ( 2 ) s. 151-159
ISSN:
1755-3245
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Actin-binding protein filamin A (FLNA) regulates signal transduction important for cell locomotion, but the role of FLNA after myocardial infarction (MI) has not been explored. The main purpose of this study was to determine the impact of endothelial deletion of FLNA on post-MI remodeling of the left ventricle (LV).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
205399
Posten skapad:
2014-11-07 10:43
Posten ändrad:
2016-09-06 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007