transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How the envisioned future relates to current actions against climate change

Författare och institution:
Gró Einarsdóttir (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Presentation under 29de Områdesgruppsmötet i miljöpsykologi,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Collective future, climate change, Envisioned social development,
Postens nummer:
205395
Posten skapad:
2014-11-07 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007