transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short-term Results after Robot-assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy Compared to Open Radical Prostatectomy.

Författare och institution:
Anna Wallerstedt (-); Stavros I Tyritzis (-); Thordis Thorsteinsdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Stefan Carlsson (-); Johan Stranne (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Ove Gustafsson (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Anders Bjartell (-); Ulrica Wilderäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); N Peter Wiklund (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Ali Khatami (-); Jan-Erik Damber (-)
Publicerad i:
European urology, 67 ( 4 ) s. 660-670
ISSN:
1873-7560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy has become a widespread technique despite a lack of randomised trials showing its superiority over open radical prostatectomy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Nyckelord:
Radical prostatectomy; Open; Robot-assisted; Complications; Short-term results
Ytterligare information:
LAPPRO steering committee; Khatami, Ali (1975), Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi
Postens nummer:
205339
Posten skapad:
2014-11-06 10:33
Posten ändrad:
2016-05-06 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007