transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up.

Författare och institution:
Fritz H Schröder (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Monique J Roobol (-); Teuvo L J Tammela (-); Marco Zappa (-); Vera Nelen (-); Maciej Kwiatkowski (-); Marcos Lujan (-); Liisa Määttänen (-); Hans Lilja (-); Louis J Denis (-); Franz Recker (-); Alvaro Paez (-); Chris H Bangma (-); Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Donella Puliti (-); Arnauld Villers (-); Xavier Rebillard (-); Matti Hakama (-); Ulf-Hakan Stenman (-); Paula Kujala (-); Kimmo Taari (-); Gunnar Aus (-); Andreas Huber (-); Theo H van der Kwast (-); Ron H N van Schaik (-); Harry J de Koning (-); Sue M Moss (-); Anssi Auvinen (-); Erik Holmberg (-); Rebecka Arnsrud Godtman (-)
Publicerad i:
Lancet, 384 ( 9959 ) s. 2027–2035
ISSN:
1474-547X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The European Randomised study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) has shown significant reductions in prostate cancer mortality after 9 years and 11 years of follow-up, but screening is controversial because of adverse events such as overdiagnosis. We provide updated results of mortality from prostate cancer with follow-up to 2010, with analyses truncated at 9, 11, and 13 years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Ytterligare information:
Erik Holmberg for the ERSPC Investigators
Postens nummer:
205311
Posten skapad:
2014-11-05 15:47
Posten ändrad:
2015-09-21 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007