transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gunnar Ekelöf; Erik Lindegren; Modernism in Scandinavia; Edith Södergran; Tomas Tranströmer

Författare och institution:
Mats Jansson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Encyclopedia of Literary Modernism, s. 87–88, 243, 368–372, 391–392, 432
ISBN:
978-0313310171
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Greenwood Press
Förlagsort:
Westport
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
205287
Posten skapad:
2014-11-05 09:31
Posten ändrad:
2014-12-29 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007