transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-reactivity between citral and geraniol - can it be attributed to oxidized geraniol?

Författare och institution:
Lina Hagvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Johanna Bråred Christensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi & Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Contact dermatitis, 71 ( 5 ) s. 280-8
ISSN:
1600-0536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The fragrance compound geraniol is susceptible to autoxidation when in contact with air, and to cutaneous metabolism. In both processes, the isomeric aldehydes geranial and neral are formed. Citral consists of geranial and neral. Among patients with positive reactions to citral, we have previously detected concomitant reactions to geraniol in 85% of cases and to oxidized geraniol in 73% of cases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
allergic contact dermatitis, autoxidation, CAS no. 106-24-1, CAS no. 106-26-3, CAS no. 141-27-5, CAS no. 5392-40-5, citral, geraniol, metabolism, patch test
Postens nummer:
205257
Posten skapad:
2014-11-04 14:26
Posten ändrad:
2014-11-26 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007