transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Positive patch test reactions to oxidized limonene: exposure and relevance.

Författare och institution:
Johanna Bråred Christensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi & Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Klaus E Andersen (-); Magnus Bruze (-); Jeanne D Johansen (-); Begoña Garcia-Bravo (-); Ana Gimenez Arnau (-); Chee-Leok Goh (-); Rosemary Nixon (-); Ian R White (-)
Publicerad i:
Contact dermatitis, 71 ( 5 ) s. 264-72
ISSN:
1600-0536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
R-Limonene is a common fragrance terpene found in domestic and industrial products. R-Limonene autoxidizes on air exposure, and the oxidation products can cause contact allergy. In a recent multicentre study, 5.2% (range 2.3-12.1%) of 2900 patients showed a positive patch test reaction to oxidized R-limonene.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
205246
Posten skapad:
2014-11-04 11:50
Posten ändrad:
2014-11-26 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007