transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Juridisk publikation, Jubileumsnummer ( 2014 ) s. 211-226
ISSN:
2000-2920
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära. I denna artikel ifrågasätts den uppfattningen och istället diskuteras förekomsten av flera olika juridiska metoder och rättskälleläror som kan användas i juridisk argumentation. Mot bakgrund av de välkända begreppen de lege lata (rätten som den är) och de lege ferenda (rätten som den borde vara) lyfter författaren fram ett alternativt samlande begrepp i form av de lege interpretata (rätten som den uttolkats/ut tolkas) för att bättre åskådliggöra den juridiska processen som en tolkning eller föreställning om vad rätten är. Artikeln behandlar också hur forskare och praktiskt verksamma jurister bör närma sig dessa frågor och hur deras roller förhåller sig till varandra.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
juridisk metod, rättsvetenskaplig metod, de lege interpretata
Postens nummer:
205208
Posten skapad:
2014-11-03 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007